Basisverzekering en aanvullende verzekering

Begeleiding door de diëtist vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar. Hiervoor gelden een aantal regels:

• Er worden 3 uren per kalenderjaar vergoed. Dit komt in de praktijk meestal neer op 1 intake en 3-4 vervolgafspraken. Daarnaast zijn vaak extra uren vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.
• Verwijzing van de (huis)arts is soms nodig, dit hangt van de voorwaarden van de zorgverzekeraar.
• De kosten worden verrekend met het eigen risico, ten zij er sprake is van ketenzorg. Zie hiernaast voor meer informatie.
• Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Ketenzorg
Wanneer je bij je huisarts onder ketenzorg Cardio Vasculair Risico Management (CVRM), diabetes of COPD valt vervalt het eigen risico. De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je onder ketenzorg valt en je op die indicatie doorverwijzen naar de diëtist.

Contracten en tarieven zorgverzekeraars
We hebben met alle zorgverzekeraars contracten. Voor begeleiding door de diëtist geldt per zorgverzekeraar een tarief wat is vastgelegd in het contract. Voor het exacte tarief verwijzen we je naar de polis van je zorgverzekeraar. De kosten van de begeleiding declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars.

Behandeltijd
Dieetbehandeling bestaat uit:

1. Directe tijd. De tijd dat je contact hebt gehad met de diëtist. We declareren de volgende tijden bij je zorgverzekeraar:
• Eerste consult: 60 minuten
• Behandelconsult: 30 minuten
• Kort consult of weegconsult: 15 minuten
• Telefonisch consult: 15 minuten

2. Individueel dieetvoorschrift. De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft voor bijvoorbeeld het opstellen van een van de volgende werkzaamheden: analyse van voedingskundige en medische gegevens; het opstellen van een persoonlijk dieetadvies of het regelen van medische voeding. Je bent hier doorgaans niet bij aanwezig. Voor een individueel dieetvoorschrift declareren we 15-30 minuten.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.

In 2024 gelden de volgende tarieven voor niet gecontracteerde verzekeraars of niet te declareren tijd:

– Intake (60 min gesprek + 15 min voor maken van persoonlijk advies)€ 93,75
– Begeleidingsconsult van 30 minuten€ 37,50
– Kort consult of weegconsult van 15 minuten€ 18,75
– Telefonisch consult€ 18,75